نکاتی درباره‌ی نگارش داستان

پس از خواندن بیش از صد داستان در مرحله‌ی اول سومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی زنو متوجه اشتباهاتی در نگارش بیشتر داستان‌ها شدیم که مدام در آن‌ها تکرار می‌شدند، اشتباهاتی که شاید ناشی از دنیای مجازی و سرعت بالای نوشتن و عجله در انتشار نظرات در این زمانه باشد یا شاید نتیجه‌ی بی‌حوصلگی یا ندانستن. از این رو بر آن شدیم تا این نکات را گوشزد کنیم تا مورد استفاده‌ی نویسندگان قرار گیرد چه بخواهند در مسابقه‌ای داستانی شرکت کنند چه بخواهند رمان یا مجموعه داستان‌شان را به ناشری ارائه دهند:

» Read more

کارگاه داستان حامد حبیبی: جلسه اول

ما فعلا قرارست همه کار بکنیم تا به آن لحظه ای برسیم که صدای یکنواخت و آرام بخش صفحه کلید کامپیوترتان به گوش برسد یا خودکار را روی صفحه ی سپید کاغذ به رقص درآورید. اینجا من استاد نیستم و شما هم شاگرد نیستید. قرارست از یک سری تجربه ها، خاطراتم، چیزهایی که از آنها مطمئن نیستم و تخیلات من درآوردی حرف بزنم.

» Read more