قطعه ناتمام

مهدی فاتحی
کیشلوفسکی بعد از مهاجرتش و فیلمهایی که سال نود به بعد ساخت کمی از شعارزدگی ده فرمان خارج شد و  مثلا در فیلمهای آخرش مثل سفید( که به نظز من از هر نظر ضعیف ترین فیلمش به حساب می آید) و قرمز که فیلمنامه خوبی دارد سرنوشت و نیرویی ناشناخته را جایگزین یهوه انتقامجو کرد  و البته بعد از آن عمرش کفاف نداد شاید که نرم تر و مدرنتر هم می شد. اما به نظر من فیلم آبی ( بهترین کار اوست) از قالب شعاری و ایدئولویک و سرنوشت محتوم بیرون است و قطعه ناتمام و اصلی کارهای اوست که می توانست او را به فیلمسازی بزرگ تبدیل کند.

» Read more

جهنم از نمای نزدیک

درباره کتاب فرار از اردوگاه۱۴
بلین هاردن ترجمه مسعود یوسف حصیرچین

درباره اهمیت خواندن “شهریار” ماکیاولی برای سیاستمداران زیاد شنیده ­ایم کتابی که بعضی از حاکمان با خود به تختخواب‌شان هم می بردند با شرایط فعلی و حرف و حدیثهای امروز، حاکمان و مردم این وطن آریایی ­اسلامی هم بهتر است این کتاب را زیر بالش خود قرار دهند تا بدانند وقتی از کره شمالی حرف می زنیم واقعا از کجا حرف می زنیم.

» Read more