داستان کمد: از مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی

مهدی فاتحی
نجار تخته­ ها را کنار هم گذاشت و با ميخ ­های کوچکی به يکديگر وصل شان کرد.برش های اولیه را انجام داده و ابزار لازم را آماده کرده بود.بعد از سالها کار نجاری با چشم­ هایش اندازه می گرفت و در ذهنش همه چیز را از پیش می ­ساخت.

» Read more