رئالیسم سیاه،رمانتیسمی پر از خشم

درباره عقرب کشی شهریار مندنی پور
مندنی پور این رمان مثل دیگر نویسندگان مهاجر پر از خشم است. هر چیزی در این دوره تاریخی سیاه و تلخ است و هر انسان مذهبی یا پاسداری نماد شیطان و وفادار به خصم و هر وفاداری فاسد است،هر شهروند معمولی از ساندویچی و راننده تاکسی گرفته تا زن و مرد و پیر و جوان مخالف حکومت است و ستمدیده! رمانی سیاه و سفید که برخلاف پوسته و فرم روایتش نوعی از ادبیات رمانتیک به حساب می آید.

» Read more