انسان می اندیشد اما غریزه عمل می کند

درباره عاشق لیدی چترلی (اLady Chatterley’s Lover)  نوشته دی اچ لارنس
مهدی فاتحی
کانی هنگام برقرار رابطه تنها جیزی که از الیور باغبان می خواهد کاشتن بچه ای در رحمش است. او دیگر به ساختار خانواده و قانون نمی اندیشد و تنها لذت بدن و غریزه فرزند و امتداد نسلی دیگر برایش اهمیت دارد و نری برنده این رحم داغ و پر جوش است که در جنگ و نزاع با نرهای دیگر برنده بیرون بیاید.

» Read more

دی.اچ.لارنس نابغه انگلیسی زبان

لارنس مهمترین نویسنده انگلیسی زبان قرن است که کتابهایش هنوز در بسیاری از کشورها امکان چاپ ندارد.
“باور خلل ناپذیرم این است که خون و گوشت از عقل خردمندترند…چیزی نمی خواهم جز آنکه فرمانبردار جسمم باشم،بی واسطه،بدون مداخلهء عبث فهم و ادراک،اخلاقیات یا چه می دانم هر چیز دیگر.”
او معیار ارزش های انسانی را دگرگون می کند و اخلاقیات را سرپوشی می داند که پلیدی ها را پنهان می کند.

» Read more