دانش خطرناک: شرق‌شناسی و مصائب آن

کتاب برخلاف نامش بیشتر یک دایره‌المعارف درباره شرق‌شناسان تاریخ است. از هر کدام نامی و نشانی و گاه پارارگرافی از نظرات آنها گفته می‌شود. عنوان دانش خطرناک بیشتر بر اساس تهمتی است در قرون وسطی به محققان شرق شناسی و اسلام شناسی می‌زدند و در معرض خطر قرار می‌گرفتند.

» Read more