رمانی عاشقانه و جنایی

شاهد راستی
رمان ‘شیفتگی‌ها ‘ از کارهای درجه یک نویسنده محسوب نمی‌شود ولی می‌تواند قشری از خوانندگان را که به رمانهای پلیسی و عاشقانه علاقه‌مندند راضی کند،هر چند پر از نکات و ظرافت های بی‌نظیر در تصویر سازی شخصیت‌های داستان و فضاسازی هایی است که فقط از ماریاس برمی‌آید.

» Read more