جهنم از نمای نزدیک

درباره کتاب فرار از اردوگاه۱۴
بلین هاردن ترجمه مسعود یوسف حصیرچین

درباره اهمیت خواندن “شهریار” ماکیاولی برای سیاستمداران زیاد شنیده ­ایم کتابی که بعضی از حاکمان با خود به تختخواب‌شان هم می بردند با شرایط فعلی و حرف و حدیثهای امروز، حاکمان و مردم این وطن آریایی ­اسلامی هم بهتر است این کتاب را زیر بالش خود قرار دهند تا بدانند وقتی از کره شمالی حرف می زنیم واقعا از کجا حرف می زنیم.

» Read more