کیلومتر11جاده قدیم ارومیه به سلماس

حامد حبییی

نشر چشمه

1396

… وقتی بوی دهانش را حس کردم باید می فهمیدم که کار از کار گذشته. او لرزش تنم را به حساب چیزهایی گذاشت که از بچگی توی مخم کرده بودند و زمزمه کرد: هنوز که بزرگ نشدی.

آدم هیچوقت بزرگ نمی شود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.