کارگاه رمان مهدی فاتحی: یادداشت اول؛ رمان ننویسید

رمان محصول جهان بی صاحب و رها شده است زمانی که انسان فهمید کسی جایی منتظرش نیست. قهرمان رمان قهرمان افسانه ها و اساطیر نیست، او ایمانش را ازدست داده، قهرمان رمان به عقاید نویسنده اش هم اعتقادی ندارد بر خلاف قهرمان قصه ها و افسانه ها که قهرمان از زبان نویسنده حرف می زند و عقاید او را جاری می کند قهرمان رمان گاه در تضاد با او حرف می زند و عمل می کند. رمان جهانی پر از صداست؛نه تنها بازتاب شرایط و زمانه اش بلکه بازتاب خیل عظیمی از صداهای جاری است.

بسیاری از کتابهایی که امروز نوشته و به نام رمان چاپ می شوند دروغی فاحش اند؛ دسیسه ناشر و نادانی نویسنده اش و مفسرانش؛ داستان هایی بلند و کشیده و نازکِ بدون پهنا رمان نیستند.

قبل از نوشتن رمان اول درون خود را بگردید:

اگر هنوز به چیزی یا کسی ایمان و باور دارید رمان ننویسید(خطرناک ترین تفکر در ذهن بشر)

اگر هنوز به ایدئولوژیی باور دارید رمان ننویسید

اگر تحمل شنیدن صدای دیگری را ندارید رمان ننویسید

اگر جهان شما به وسعت اتاق و شهرتان است رمان ننویسید

اگر تاریخ نمی دانید و از متفکران پیش از خود نخوانده اید رمان ننویسید

اگر ادبیات کلاسیک و پیش از خود را نخوانده اید رمان ننویسید؛ اگر خوره کتاب نیستید اگر در زندگی کتابها را نجویده اید و هضم نکرده اید ننویسید

اگر حرف دیگری برای زدن،جهان جدیدی برای ساختن و نگاه دیگری به جهان ندارید رمان ننویسید

اگر نمی توانید از شرم خود بنویسید و اگر هنوز می خواهید نزد دیگران موجه باشید رمان ننویسید

اگر نمی توانید از زبان جنس دیگر جهان را ببینید اگر از عشقبازی یک نفره و دو نفره تان شرمسارید ننویسید

و در آخر اینکه اگر خیالپرداز و پر کلام نیستید رمان ننویسید.

مهدی فاتحی

*در این کارگاه به مرور بند بند این بخش را توسعه می دهیم و بیشتر از این ده فرمان حرف خواهیم زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.