مردم عادی زندگی معمولی

نویسنده مهدی فاتحی

این دومین مجموعه داستان مهدی فاتحی است که سال 88 توسط نشر نی منتشر شد و کاندید جایزه مهرگان همان سال بود و یکی از داستان های حذف شده از این مجموعه همان سال تندیس هدایت را برد و داستان دیگرش از منتحبین داستان های هدایت بود.این مجموعه سال 1401 دوباره تجدید چاپ شد و در کتابفروشی ها در دسترس است.

مجموعه داستان داستان شلیک به پیانیست اولین کتاب مهدی فاتحی است که بعد از مدتها ماندن در ارشاد سال 90 توسط نشر نیلا منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.