شلیک به پیانیست

نویسنده مهدی فاتحی

اولین مجموعه داستان مهدی فاتحی است که از سال ۸۵ تا ۹۰ در وزارت فرهنگ ماند تا مجوز چاپ گرفت. این کتاب مجموعه داستان‌های است که مهدی فاتحی از سال .۸ تا ۸۳ نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.