رئالیسم جادویی با عناصر ایرانی

درباره ‘اشراف درخت گوجه سبز’ نوشته شکوفه آذر

شاهد راستی

رمان ‘اشراف درخت گوجه سبز’ جدا از بحث محتوایی و دیدگاه نویسنده رمان خوش ساخت و قابل بررسی است.هر چند بخشی از روایت و شخصیت ها اغراق امیز و حتی غیرقابل پذیرش است که در واقع در خود سبک رئالیسم جادویی هم نتوانسته یا نخواسته آن را به طور کامل پرورش دهد تا پذیرفتنی گردد و زیاده روی‌هایی دارد که شائبه خرید نگاه غربی ایجاد می کند و جاهایی رمان را رها کرده به ناسزا پرداخته که جای تاسف است .البته بعضی جاها که شخصیت های داستانی بهتر درآمده یا از اشخاص نام آشنایی برای ما نام می برد که نیاز شخصیت پردازی آنچنانی نیست حرکت‌ها و خیالپردازی ها جا افتاده و حتی با شکوه است.استفاده مداوم از شعرهایی که گاه به متن و ساختار نمی چسبد و عصبانیت نویسنده هم از ضعف کار است؛ آخوند و پاسدار برایش شیطان مجسم است و از کلیشه همیشگی درنیامده.غبطه خوردن به گذشته، شکوه تاریخی ایران و …اینکه همه چیز خوب بود فقط یک شب که انقلاب شد یا اعراب حمله کردند کن فیکون شد …همه از عدم خونسردی نویسنده است واقعگرایانه تر این است که بدانیم هر اتفاق شوم یا غیر شومی حتما قبل قبل‌تر و قبل‌تر دارد و هیچ چیز یک شبه اتفاق نمی افتد.چنین نگاهی می تواند از حس شیطان و فرشته و سفید و سیاه و…خلاص مان کند تا کمی خونسردتر قصه مان را روایت کنیم وگرنه رمان به وررطه قصه و افسانه می افتد.
با این حال نویسنده در ساختار بندی کار پلات و ریتم کار( به جا و درست) قلم توانایی دارد و موقعیت های بینظیری در رمان خلق کرده که قابل ستایش است.حرکت ها از واقعیت به خیال و بازگشتش را به بهترین نحو انجام می دهد و از آن مهم‌تر اینکه ادبیات را از خانه و مهمانی …به عرصه تاریخ و سیاست و اجتماع کشانده است.
حالا دیگر ادبیات ما از زیر دست مافیای ادبی داخلی و محافل ادبی اصلاح طلب بیرون آمده و این خط جای دیگری در حال شکوفایی است.ادبیاتی بدون سانسور و زیرزمینی که زین پس هم بیشتر خوانده و هم دیده خواهد شد و همین اخطاری است به آقایان مصدر نشین عرصه ارشاد و فرهنگ که اگر دست از لج بازی و سانسور و سخت‌گیری برندارید به طور کامل از چرخه نویسنده ناشر و خواننده کنار گذاشته خواهید شد.
این رمان به فارسی نوشته شده و در استرالیا به انگلیسی ترجمه شده است و جزو پنج کاندید جایزه بوکر پارسال بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.