دانش خطرناک: شرق‌شناسی و مصائب آن

رابرت اروین ترجمه محمد دهقان

کتاب برخلاف نامش بیشتر یک دایره‌المعارف درباره شرق‌شناسان تاریخ است. از هر کدام نامی و نشانی و گاه پاراگرافی از نظرات آنها گفته می‌شود. عنوان دانش خطرناک بیشتر بر اساس تهمتی است در قرون وسطی به محققان شرق شناسی و اسلام شناسی می‌زدند و در معرض خطر قرار می‌گرفتند.

تنها در فصل پایانی کتاب است که در نقد ادوارد سعید متن مفصل‌تری نوشته شده است و بعد از آن هم درباره مخالفان و منتقدان شرق‌شناسی در شرق به اجمال نام می‌برد.

تعداد صفحات متن انگلیسی کتاب و فارسی آن برابر است و احتمال سانسور از متن کتاب زیاد است چون در بسیاری جاها نظرات مخالفان اسلام و شرق را بیان می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.