جمهوری فراموشی


تاریخ هر جامعه‌ای در واقع شناخت و فلسفه آن جامعه است و البته بسیاری از دیگر جوامع انسانی. با وجود یک نوع از نژاد انسان در بین گونه‌های متفاوت حیوانات می توان با خواندن مسیر زندگی سختی‌ها، اعتراض‌ها، سرکوب ها و بازسازی ها در یک جامعه گاهی خط به خط تاریخ کشور خود را خواند و یاداور تاریخ بی سرانجام دیگری بود البته با پایان بندی‌های متفاوت،زیرا که حاکمیتی از تاریخ می‌اموزد با حاکمیتی که در تاریخش می‌ماند متفاوت است.
در کتاب جمهوری خلق نسیان که به جای واژه چین واژه فراموشی یا نسیان را گذاشته روایت شاهدان تاریخ از فراموشی تاریخی یک ملت است. مسعود یوسف حصیرچین که تا به امروز نشان داده مترجم بسیار باهوش و کاربلدی است جریانی از تاریخ و مستندات چین،کره شمالی و دیکتاتورهای جهان را به مخاطب فارسی زبان معرفی کرده که بسیار ارزشمند است.
مردمی که بعد از ۴ژوئن ۱۹۸۹ حادثه میدان تیان ان من را به فراموشی می‌سپارند ( به اجبار حکومت و به اختیار خود) و حتی بازماندگان و کسانی که سعی می‌کنند آن را به یاد بیاورند سرزنش می‌کنند. ایستادن کنار فرد پیروز به عنوان سازوکار بقا یا عادت و فرار از اندیشه آزار دهنده علت اصلی فراموشی است. اما با خوانش کتاب عامل دیگری را از حرف و روایت‌های پساتیان آن من از شاهدان و بازماندگان و مردم می‌شنوی: بازار،رقابت،تجارت،سرگرمی و عطش موفقیت.
حکومت چین با سرکوب و ترس و تهدید و سانسور، خیلی موفق به فراموشی نشد تا با نسخه جهان سرمایه‌داری برای حکمرانی. با باز کردن جهان سرمایه و تبعیت از قوانین سرمایه( البته به شکل خاص خودش همراه با سرکوب و انتخاب خاص و تبعیت از حزب و…) توانست نسل بعد را به تلاش برای موفقیت راغب کند و برنده و الگو بهتر را کسی نشان دهد که پول بیشتری دراورده و کمتر به عقب می‌نگرد. با رشد اسباب سرگرمی مثل گیم و شبکه‌های مجازی( البته داخلی) جوانان چینی را به خیالپردازی مجازی و دوری از واقعیت جاری و گذشته سرگرم کرده تا خودش حکومت کند و صدای مخالفان حکومت از داخل و بیرونِ چین خریداری نداشته باشد و تاریخ را دوباره بنویسد هر چند بر بنیان دروغ. اما:
“این نه فرجام یک واقعه،بلکه آغازی نو است.دروغ‌هایی که با جوهر نوشته می‌شوند هرگز نمی‌توانند حقایق نوشته شده با خون را تغییر دهند. همه دِین‌های خونین باید به همان شکل پس داده شوند: هر چه بازپرداخت دیرتر،بهره‌اش بیشتر”

مهدی فاتحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.