تهرانی‌ها؛ خورشیدفر و ادبیات مدرن ایرانی

مهدی فاتحی

نهنگی میان رودخانه

سبک کار خورشیدفر در مجموعه داستان و رمان تهرانی‌ها دارای ویژگی های مشترکی است ولی بافت و سبک کاری او در این دو کار تفاوت هایی هم دارد. اما بیش از هر چیز خورشیدفر یک نویسنده مدرن (یا پسامدرن) نوگراست. ویژگی های نویسندگان متفاوتی که در حیطه رمان نو و پست مدرن قرار می گیرند در کارهای جدید او دیده می شود از رب گریه و کالوینو تا ناباکوف و حتی از نوع ایرانی رضا براهنی.
در این نوع ادبیات عینیت، خونسردی راوی،از پا افتادگی قصه ،خارج شدن از داستان و گذر به تحلیل و بررسی، فروپاشی و ویرانگری در طرح داستان…. از مشخصات و ویژگی های آن است که هر نویسنده ای به شیوه خودش آن را بکار می گیرد.
در شرط بندی روی اسب مسابقه به خصوص در داستان‌های اولیه نه از یک روای نالان و متفکر خبری هست و نه از قصه و پیرنگ منسجم و حتی پیچیدگی روایی، در این جهان بی معنا و نظم، تکنیکها و قواعد کلاسیک و چارچوب مشخص و پایان بندی روشن، نمی تواند داستانی امروزی بسازد داستان ها مثل کوچه و دالانی هستند که آدم ها و شخصیت ها تنها از آن گذر می کنند.
در رمان تهرانی‌ها با مجموعه ای از شخصیت ها آشنا می‌شویم که هر کدام به شکلی هنرمندان از پا افتاده ای هستند که رابطه آنها با هم نه قصه و پیرنگ داستانی بلکه جهان بازسازی شده و خیالی و آن کوچه تنگ و باریک زندگیست که به یکدیگر مرتبط شان می کند. تعدادی شخصیت و قهرمان که هیچکدام بر دیگری برتری ندارند.وقتی این شخصیت ها در پایان رمان جایی به هم برخورد می کنند و کنار هم قرار می گیرند شخصیت های آشنایی هستند که هر کدام مانند پرنده ای به پروازش در آسمان ادامه می دهند ولی در کنار یکدیگر مثل سیمرغی یکه و واحد به نظر می آیند که به طرف مقصد مشترکی در پروازند. در رمان تهرانی‌ها نویسنده( راوی) در خلال ماجراها گاهی از قصه خارج می شود و از تاریخ هنر و قصه های واقعی و خیالی ایشان حرف می زند از مفاهیمی که جایگاهی در روایت ندارد. شکلی از روایت که خورشیدفر توانسته به خوبی از عهده‌اش براید. در فضای پر رخوت و نخوت ادبیات نویسندگان باارزش و با استعدادی چون خورشیدفر می‌تواند آینده ادبیات ایران را روشن کنند و مثل نهنگی بر رودخانه ادبیات به چشم بیایند.

.

اولین مجموعه داستان ‘زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود’خورشیدفر بسیار مورد استقبال قرار گرفت،کتابهای دیگر او رمان تهرانی‌ها و مجموعه شرط‌بندی روی اسب مسابقه است.او در سال ۱۳۹۶، ولگردی با قصد قبلی نوشته موریل اسپارک را به همراه بهار احمدی‌فرد ترجمه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.