بیانیه‌ی پایانی دومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی زنوجایزه ی ادبی زنو به دومین سال برگزاری اش رسید، در این دو سال نه سودای داوری در کار بود، نه رویای ساختن جهانی بهتر که در داوری وجدی نیست و امید به جهانی بهتر هم عین ناامیدیست. در این دو سال سخت تنها خواستیم بگوییم هنوز زنده ایم و تا نوشتن و خواندن هست در هر شرایطی تاب می آوریم. در این دوره نیز با ندای زنده بودن مان بسیاری هم صدا شدند. تعداد داستان های رسیده سه برابر دوره ی نخست و کیفیت کارها به حدی بود که برای ما انتخاب داستان سیزدهم و کنار گذاشتن نفر چهاردهم سخت و انتخاب نفر سوم و نام نبردن از نفر چهارم بسی سخت تر از انتخاب نفر اول شد. خلاصه آنکه در هر انتخاب، خود را کنار گذاشتیم و خود را برگزیدیم، با هر داستان در نقطه ای دوردست گم شدیم و با ذهن هایی سرشار همراه شدیم و اینچنین صد پاره به خانه ی آخر رسیدیم.
داوری مرحله ی نهایی با کمک چند تن از دوستان نویسنده و منتقد به شکلی از هیات داوری انجام گرفت تا بتوانیم داوری را از خطا دور نگه داریم و… کاشکی داوری در کار می بود…

هیات داوران ضمن تقدیر از داستان های

بوشاسپ نوشته ی مرتضی امینی پور

شمع های بلند مشکی نوشته ی مریم محمدی کلهری

برندگان نهایی را به این شرح اعلام می دارد:

برگزیده ی اول و برنده ی تندیس جایزه ی ادبی زنو و جایزه ی نقدی به مبلغ دو میلیون تومان:
داستان تای طاووس نوشته ی بهروز شیدا کراتی از تهران

برگزیده ی دوم و برنده ی جایزه ی نقدی به مبلغ یک و نیم میلیون تومان:
داستان محشر خر یا ایستاده به تماشای زایش انسان جدید نوشته ی آرش ذوالفقاری از تهران

برگزیده ی سوم و برنده ی جایزه ی نقدی به مبلغ یک میلیون تومان:
داستان آمدم، دیدم و رفتم نوشته ی نیلوفر اسماعیلی از لیافو رشت

برگزیده ی بخش هولدن کالفیلد (نوجوان) و برنده ی جایزه ی نقدی به مبلغ پانصد هزار تومان:
داستان پدر نوشته ی ژینا محمدی از بلبان آباد

ضمنا به نفرات چهارم تا سیزدهم مبلغ پانصد هزارتومان جایزه نقدی اهدا می شود و تمامی برگزیدگان می توانند تا پایان سال در کارگاه مجازی زنو به رایگان شرکت کرده و هر ماه یک داستان را برای بررسی و دریافت نظرات ارسال دارند.   
بنیاد ادبی #جایزه_زنو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.